AnsiReplaceStr

Adam Boduch
AnsiReplaceStr
Moduł: StrUtils
function AnsiReplaceStr(const AText, AFromText, AToText: string): string;

Funkcja zamienia wszelkie wystąpienia łańcucha określonego w parametrze AFromText na wartość parametru AToText. Szukanie odbywa się w łańcuchu AText:

Writeln(AnsiReplaceStr('Hello darling!', 'darling', 'asshole'));
Funkcja rozróżnia wielkość znaków

Zobacz też:

0 komentarzy