AnsiMatchStr

Adam Boduch
AnsiMatchStr
Moduł: StrUtils
```delphi function AnsiMatchStr(const AText: string; const AValues: array of string): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawda czy któryś z elementów tablicy AValues odpowiada łańcuchowi przekazanemu w parametrze AText. W takim wypadku, funkcja zwraca [[Delphi/True]].

Przykład:

Writeln(AnsiMatchStr('Hello', ['Hello', 'World'])); // zwraca: TRUE

Funkcja rozróżnia wielkość znaków

Zobacz też:

0 komentarzy