SinCos

Aldonix
SinCos
Moduł: Math
```delphi procedure SinCos(Theta: Extended; var Sin, Cos: Extended); ```

Procedura SinCos pozwala na obliczenie jednocześnie sinusa i cosinusa tego samego kąta. Kąt podajemy w radianach, jako parametr Theta.

Funkcja SinCos wykonuje się dwa razy szybciej niż osobne wywoływanie funkcji Sin i Cos.

Dlatego jest lepsze od zapisu:

Const L = 0.886;
Var S, C: Extended;
Begin
 S := Sin(L);
 C := Cos(L);
//Lepiej jest zapisać:
 SinCos(L, S, C); //S := Sin(L) ; C := Cos(L);

Proste ?

Problem może być, gdy chcemy obliczyć Sinus innego kąta i Cosinus innego kąta...

Const LiczbaSin = 0.50500062;
      LiczbaCos = 1.5567;
Var R_Sin, R_Cos: Integer;
Begin
 R_Sin := Sin(LiczbaSin);
 R_Cos := Cos(LiczbaSin);
End;

Wtedy już musimy pisać oddzielnie Sin oraz Cos.

Zobacz też:

0 komentarzy