Cos

Deti
Cos
Moduł: System
```delphi function Cos(X: Extended): Extended; ```

Funkcja zwraca wartość cosinusa kąta podanego w parametrze X.

Parametr X zawiera miarę łukową kąta (w radianach).

Zobacz też:

0 komentarzy