ArcCos

kangurmk
ArcCos
Moduł: Math
```delphi function ArcCos(const X: Extended): Extended; ```

Arcus cosinus jest funkcją odwrotną do funkcji Cos (cosinus). Wartość parametru X musi należeć do przedziału obustronnie domkniętego <-1; 1>. Wartością zwracaną przez funkcję jest kąt z przedziału <0; ?> wyrażony w mierze łukowej (radianach).

0 komentarzy