Sin

Deti
Sin
Moduł: System
```delphi function Sin(X: Extended): Extended; ```

Funkcja zwraca wartość sinusa kąta podanego w parametrze X.

Parametr X zawiera miarę łukową kąta (w radianach).

Zobacz też:

0 komentarzy