LogN

michalkopacz
LogN
Moduł: Math
```delphi function LogN(const Base, X: Extended): Extended; ``` Funkcja zwraca wartość logarytmu przy podstawie Base>0 dla parametru rzeczywistego X>0.

Zobacz też:

0 komentarzy