Log2

michalkopacz
Log2
Moduł: Math
```delphi function Log2(const X: Extended): Extended; ``` Funkcja zwraca wartość logarytmu przy podstawie 2 dla parametru rzeczywistego X>0.

Zobacz też:

0 komentarzy