Floor

Adam Boduch
Floor
Moduł: Math
function Floor(const X: Extended): Integer;

Funkcja zaokrągla wartość liczbową parametru X do dołu:

Writeln('Trunc: ', Trunc(2.9)); // zwróci 2 
Writeln('Floor: ', Floor(2.9)); // zwróci 2
Writeln('Round: ', Round(2.9)); // zwróci 3
//dla liczb ujemnych
Writeln('Trunc: ', Trunc(-2.9)); // zwróci -2 
Writeln('Floor: ', Floor(-2.9)); // zwróci -3
Writeln('Round: ', Round(-2.9)); // zwróci -3

Funkcja zwraca najbliższą liczbę całkowitą mniejszą lub równą od tej podanej w parametrze.

Zobacz też:

1 komentarz

takie drobiazgi, a jakże przydatne:)
pozdrawiam