Ceil

Adam Boduch
Ceil
Moduł: Math
```delphi function Ceil(const X: Extended):Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zaokrągla do góry wartość liczby rzeczywistej parametru X:
Writeln('Round: ', Round(2.5)); // zwróci 2
Writeln('Ceil: ', Ceil(2.5)); // zwróci 3
Writeln('Round: ', Round(-2.5)); // zwróci -2
Writeln('Ceil: ', Ceil(-2.5)); // zwróci -2
//ale
Writeln('Round: ', Round(-3.5)); // zwróci -4
Writeln('Ceil: ', Ceil(-3.5)); // zwróci -3

Funkcja zwraca najmniejszą liczbę całkowitą większą lub równą od tej podanej w parametrze, tak więc wywołanie tej funkcji w ten sposób: Ceil(2.2) również zwróci liczbę 3.

Zobacz też:

1 komentarz

Dla jasności dodałem przykłady z liczbami ujemnymi.