PointsEqual

Adam Boduch
PointsEqual
Moduł: Classess
```delphi function PointsEqual(const P1, P2: TPoint): Boolean; overload; function PointsEqual(const P1, P2: TSmallPoint): Boolean; overload; ``` [[Delphi/Funkcje]] sprawdzają czy wartości współrzędnych określone w parametrach P1 oraz P2 są sobie równe. W takim wypadku funkcja zwraca wartość [[Delphi/True]]. Oto przykład, warunku, który zawsze zostanie spełniony:
var
  P1, P2 : TPoint;
begin
  P1 := Point(10, 10);
  P2 := P1;

  if PointsEqual(P1, P2) then
    ShowMessage('Wartości zmiennych P1 oraz P2 są równe!');
end;

Zobacz też:

0 komentarzy