MSecsPerDay

Adam Boduch
MSecsPerDay
Moduł: SysUtils
const
 MSecsPerDay = SecsPerDay * MSecsPerSec;

Stała przechowuje wartość określającą ilość milisekund mieszczących się w ciagu dnia.

Stała, podobnie jak pozostałe związane z datą i czasem zadeklarowane są w module SysUtils:

program DateTimeConst;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

begin
 Writeln('Godzin na dzień: ', HoursPerDay);
 Writeln('Minut na godzinę: ', MinsPerHour);
 Writeln('Sekund na minutę: ', SecsPerMin);
 Writeln('Milisekund na sekundę: ', MSecsPerSec );
 Writeln('Minut na dzień: ', MinsPerDay);
 Writeln('Sekund na dzień: ', SecsPerDay);
 Writeln('Milisekund na dzień: ', MSecsPerDay);

 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy