IsToday

PcSA
IsToday
Moduł: DateUtils
```delphi function IsToday(const AValue: TDateTime): Boolean; ``` Funkcja IsToday służy do sprawdzenia czy podana data jest dniem dzisiejszym. Jeżeli jest dniem dzisiejszym to da nam wynik True, inaczej wynik [[Delphi/False]]. Aby skorzystać z tej funkcji dodaj do [[Delphi/Uses]] DateUtils.

Przykładowe użycie funkcji:

if IsToday(Now) then ShowMessage('To jest dzisiejszy dzień');

Za każdym razem kiedy wykonamy powyższy kod to pojawi się okienko z informacją, że to dzień dzisiejszy, ponieważ Now zwraca nam zawsze bieżącą date i czas.

Zobacz też:

0 komentarzy