GetTime

Integers

Funkcja GetTime w języku Pascal występuje jako:
function GetTime: TDateTime;

Natomiast w C++ :
TDateTime GetTime();

W nowszych wersjach delphi występuje funkcja GetTime, a kod wygląda następująco

function GetTime: TDateTime;
begin
  Result := Time;
end;

Jak widać jest następczynią funkcji Time o kodzie

function Time: TDateTime;
var
  SystemTime: TSystemTime;
begin
  GetLocalTime(SystemTime);
  with SystemTime do
    Result := EncodeTime(wHour, wMinute, wSecond, wMilliSeconds);
end;

Tak więc GetTime zwraca wartość w postaci TDateTime czyli datę i godzinę,
tutaj akurat bieżącą datę i godzinę z zegara systemowego na danym komputerze.

A oto przykład użycia z Helpu Delphi 5

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
  DateTime : TDateTime;
  str : string;
 
begin
  DateTime := Time;                     // zapamiętanie obecnej daty i godziny
  str := TimeToStr(DateTime);          // konwersja czasu na String
  Form1.Caption := str;                 // wyświetlenie czasu w Caption formy
end;

Wnikliwi zapytają poco zbędne zmienne, czy nie można zrobić:

Form1.Caption := TimeToStr(Time);   ?

Można sprawdzić ;)

Streszczając :

FormatDateTime('hh:nn', Time) // Godzina:Minuta
 
TimeToStr(Time);   // Godzina:Minuta:Sekunda

Zobacz też:

2 komentarzy

"I tutaj już nie można dopisać modułu A, ponieważ kompilator wywali błąd" A może napiszesz, dlaczego akurat tutaj wywaliłby ten błąd? open world survival games free to play.

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
  DateTime : TDateTime;
  str : string;
 
begin
  DateTime := Time;                     // zapamiętanie obecnej daty i godziny
  str := TimeToStr(DateTime);       // konwersja czasu na String
  Form1.Caption := str;                 // wyświetlenie czasu w Caption formy
end; 

Streszczając :

FormatDateTime('hh:nn', Time) // Godzina:Minuta

TimeToStr(Time); - Godzina:Minuta:Sekunda