GetTime

Integers

Funkcja GetTime w języku Pascal występuje jako:
function GetTime: TDateTime;

Natomiast w C++ :
TDateTime GetTime();

W nowszych wersjach delphi występuje funkcja GetTime, a kod wygląda następująco

function GetTime: TDateTime;
begin
 Result := Time;
end;

Jak widać jest następczynią funkcji Time o kodzie

function Time: TDateTime;
var
 SystemTime: TSystemTime;
begin
 GetLocalTime(SystemTime);
 with SystemTime do
  Result := EncodeTime(wHour, wMinute, wSecond, wMilliSeconds);
end;

Tak więc GetTime zwraca wartość w postaci TDateTime czyli datę i godzinę,
tutaj akurat bieżącą datę i godzinę z zegara systemowego na danym komputerze.

A oto przykład użycia z Helpu Delphi 5

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
 DateTime : TDateTime;
 str : string;

begin
 DateTime := Time;           // zapamiętanie obecnej daty i godziny
 str := TimeToStr(DateTime);     // konwersja czasu na String
 Form1.Caption := str;         // wyświetlenie czasu w Caption formy
end;

Wnikliwi zapytają poco zbędne zmienne, czy nie można zrobić:

Form1.Caption := TimeToStr(Time);  ?

Można sprawdzić ;)

Streszczając :

FormatDateTime('hh:nn', Time) // Godzina:Minuta
TimeToStr(Time);  // Godzina:Minuta:Sekunda

Zobacz też:

2 komentarzy

"I tutaj już nie można dopisać modułu A, ponieważ kompilator wywali błąd" A może napiszesz, dlaczego akurat tutaj wywaliłby ten błąd? open world survival games free to play.

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
 DateTime : TDateTime;
 str : string;

begin
 DateTime := Time;           // zapamiętanie obecnej daty i godziny
 str := TimeToStr(DateTime);    // konwersja czasu na String
 Form1.Caption := str;         // wyświetlenie czasu w Caption formy
end; 

Streszczając :

FormatDateTime('hh:nn', Time) // Godzina:Minuta

TimeToStr(Time); - Godzina:Minuta:Sekunda