GetLongHint

michalkopacz
GetLongHint
Moduł: Controls
function GetLongHint(const Hint: string): string;

Funkcja GetLongHint zwraca drugą część dwuczęściowego łańcucha (tzw. dłuższą podpowiedź), będącego wartością właściwości Hint. Druga część łańcucha jest tekstem występującym za znakiem '|'. Jeżeli właściwość Hint nie składa się z dwóch części, funkcja GetLongHint zwraca cały łańcuch podpowiedzi.

Przykład:

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
  Edit1.Hint := 'Imię|Wpisz swoje imię';
  Edit1.Text := GetLongHint(Edit1.Hint);
end;

Zobacz też:

0 komentarzy