GetShortHint

michalkopacz
GetShortHint
Moduł: Controls
function GetShortHint(const Hint: string): string;

Funkcja GetShortHint zwraca pierwszą część dwuczęściowego łańcucha (tzw. krótszą podpowiedź), będącego wartością właściwości Hint. Pierwsza część łańcucha jest tekstem występującym przed znakiem '|'. Jeżeli właściwość Hint nie składa się z dwóch części, funkcja GetShortHint zwraca cały łańcuch podpowiedzi.

Przykład:

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
  Edit1.Hint := 'Imię|Wpisz swoje imię';
  Edit1.Text := GetShortHint(Edit1.Hint);
end;

Zobacz też:

0 komentarzy