FileMode

Adam Boduch
FileMode
Moduł: System
```delphi var FileMode: Byte = 2; ``` Globalna [[Delphi/Zmienne|zmienna]]. Określa sposób dostępu do pliku. Domyślnie wartością tej zmiennej jest 2, co oznacza zarówno dostępu do odczytu jak i i zapisu.

Jeżeli chcesz zmienić wartość tej zmiennej, pamiętaj aby zrobić to przed wywołaniem procedury Reset.
W module SysUtils zadeklarowane są stałe określające poziomy dostępu do pliku:

const
  fmCreate     = $FFFF;
  fmOpenRead    = $0000;
  fmOpenWrite   = $0001;
  fmOpenReadWrite = $0002;

  fmShareCompat  = $0000 platform;
  fmShareExclusive = $0010;
  fmShareDenyWrite = $0020;
  fmShareDenyRead = $0030 platform;
  fmShareDenyNone = $0040;

Zobacz też:

0 komentarzy