Jak sprawdzić wersję Windows za pomocą funkcji GetVersionEx

Rookie One

Wrzuć na foremkę przycisk i edit. Wpisz poniższy kod do zdarzenia OnClick przycisku:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  osInfo : _OSVERSIONINFOA;
  checkOK : LongBool;
begin
   osInfo.dwOSVersionInfoSize := sizeof(OSVERSIONINFO);
   checkOK := GetVersionEx(osInfo);
   if (checkOK) then begin
    case osInfo.dwMajorVersion of
      3 : Edit1.Text := 'Windows NT 3.51 ' + osInfo.szCSDVersion + ' (build ' + intToStr(osInfo.dwBuildNumber) + ')';
      4 : begin
         case osInfo.dwMinorVersion of
           0 : if (osInfo.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT)
             then Edit1.Text := 'Windows NT 4.0'
             else Edit1.Text := 'Windows 95 ';
           10 : Edit1.Text := 'Windows 98 ';
           90 : Edit1.Text := 'Windows Me ';
         end;
         Edit1.Text := Edit1.Text + osInfo.szCSDVersion
         + ' (4.' + intToStr(osInfo.dwMinorVersion)
         + ' build ' + intToStr(osInfo.dwBuildNumber)
         + ')';
        end;
      5 : begin
         case osInfo.dwMinorVersion of
           0 : Edit1.Text := 'Windows 2000 ';
           1 : Edit1.Text := 'Windows XP ';
           2 : Edit1.Text := 'Windows Server 2003 ';
         end;
         Edit1.Text := Edit1.Text + osInfo.szCSDVersion
         + ' (5.' + intToStr(osInfo.dwMinorVersion)
         + ' build ' + intToStr(osInfo.dwBuildNumber)
         + ')';
        end;
    end;
   end else showMessage('Błąd przy pobieraniu wersji systemu!');
end;

Wersja systemu pojawi się w edicie.

<DOPISANE>Po niewczasie zauwazylem blad, ktory powodowal, ze Windows NT 4 byl widziany jako 95, ale niezwlocznie go poprawilem. :)</DOPISANE>

FAQ

9 komentarzy

Mój program napisany w języku C (źródła Dev-C++, Open Watcom IDE) do sprawdzania wersji systemu
Windows (od 3.1 do 8). Znajduje się na stronie (w budowie): http://romanworkshop.zz.mu/
w dziale WinAPI/Windows Version Checker.

A tu znajdziesz najświeższą wersje kodu do rozpoznawania wersji os'a Wersja systemu Windows

Aby znaleźć wersję systemu Win Vista, XP (Home / Pro), Win 2000 (może nawet starszych), trzeba wejść do folderu %WINDIR%\system32\eula.txt. W pierwszym wierszu jest wersja systemu, np. dla XP Home:
Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition

jakby komuś by było potrzebne to ja to przetłumaczyłem na c++ :)

int SprawdzWersjeOs()
{
 //delkaracja zmiennych
 _OSVERSIONINFOA osInfo;
 char *Wersja;
 
 osInfo.dwOSVersionInfoSize = sizeof(OSVERSIONINFO);
 switch (osInfo.dwMajorVersion)
 {
  case 3://win 3.1
     Wersja = "Win 3.1";
     break;
     
  case 4://tutaj sprawa się komplikuje
     switch (osInfo.dwMinorVersion)
      {
      case 0:
        if (osInfo.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT)
          Wersja = "Windows NT 4.0";
        else
          Wersja = "Windows 95";
        break;
      
      case 10:
        Wersja = "Windows 98";
        break;
      
      case 90:
        Wersja = "Windows ME";
        break;

      }
     break;
     
  case 5:
     switch (osInfo.dwMinorVersion)
      {
      case 0:
        Wersja = "Windows 2000";
        break;
        
      case 1:
        Wersja = "Windows XP";
        break;
        
      case 2:
        Wersja = "Windows Server 2003";
        break;
      }
     break;
     
 default:
    Wersja = "Błąd";
    break;   
 }
 MessageBox (0, Wersja, "", MB_OK);
}

Fane...
btw: wlasnie odkrylem za na 4p sa 4 osoby z Ruda Śląskiej, jak przychodzilem to nie bylo zadnego... (no tylko ja)

A jak sprawdzić, czy WinXp jest Home/Pro, Win2k Server/Pro?

Dodam tylko że pod adresem http://4programmers.net/download.php?id=1065 znajduje się komponencik mojego autorstwa :) pobierający informacje o OSku za pomocą tej właśnie funkcji :).

Znalazlem maly blad, ale szybko go poprawilem. :)