Delphi » FAQ

Co zrobić w ListView, aby po kliknięciu na puste pole program nie generował błędu

Adam Boduch

Jeżeli obsługujesz w swoim programie procedurę OnClick komponentu ListView to wiesz, że czasami podczas gdy naciśniesz na puste pole a nie konkretnie na pozycje program wygeneruj błąd. Żeby się tego pozbyć ustaw właściwość "ShowWorkAreas" na True.

Zobacz też:

FAQ

1 komentarz

if ListView1.Selected = nil then Exit;