Delphi » FAQ

Jak pokolorować co drugi element ListView

Coldpeer

Zdarzenie OnCustomDrawItem komponentu ListView uzupełnij następująco:

if Odd(Item.Index) then ListView1.Canvas.Brush.Color := clYellow

Spowoduje to pokolorowanie co drugiej pozycji na żółto (począwszy od drugiej). Aby kolorować od pierwszego elementu:

if not Odd(Item.Index) then ListView1.Canvas.Brush.Color := clYellow;
FAQ

0 komentarzy