Delphi » FAQ

W jaki sposób wyszukać jakąś wartość w komponencie ListView

Adam Boduch

Oto kod pochodzący z programu Translate Master:

ListView.Selected := ListView.Items[-1]; 

for I := 0 to ListView.Items.Count -1 do // przeszukaj wszystko...
begin
  if Pos(edtSearch.Text, ListView.Items[i].Caption) > 0 then // sprawdź, czy jest tekst
  begin
    ListView.SetFocus; 
    ListView.Selected := ListView.Items[i]; // zaznacz wybrana pozycje
    ListView.Scroll(0, (ListView.Items[i].Top) - 100); // przewiń na wybraną pozycje
  end;
end;
FAQ

2 komentarzy

Ee a nie wiecie, jak wyszukać tak, żeby nasza wyszukiwarka nie patrzyła na wielkie i małe litery? Bo jak mam np. item Pawel, to jak wpiszę pawel, nie zaznaczy go...

użyf funkcji AnsiLowercase lub Ansiuppercase