$H

Adam Boduch
Składnia:`{$H+}` lub `{$H-}`
`{$LONGSTRINGS ON}` lub `{$LONGSTRINGS OFF}`
Wartość domyślna:`{$H+}` lub `{$LONGSTRINGS ON}`

Dyrektywa określa czy kompilator ma traktować typ String jako łańcuch długi ({$H+}) czy łańcuch typu ShortString. Przy wyłączonej dyrektywie długość łańcucha wynosi 255 znaków (ShortString); dyrektywy można używać w wielu miejscach w kodzie:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  {$H-}
  myShort : String;
  {$H+}
  myLong : String;
begin
  Writeln(SizeOf(myShort)); // wyświetli 256
  Writeln(SizeOf(myLong)); // wyświetli: 4

  Readln;
end.

Identyczne działanie posiada dyrektywa {$LONGSTRINGS}

0 komentarzy