MonthDays

Adam Boduch
MonthDays
Moduł: SysUtils
const
 MonthDays : array [Boolean] of TDayTable =
      ((31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31),
       (31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31));

Stała tablicowa przechowuje ilości dni w danych miesiącach w roku. Ponieważ tablica jest dwuwymiarowa należy określić czy mamy do czynienia z rokiem przystępnym czy też nie. Do tego może posłużyć nam funkcja IsLeapYear:

Writeln('Dni w lutym 2006: ', MonthDays[IsLeapYear(2006)][2]);

Zobacz też:

0 komentarzy