LowerCase

Adam Boduch
LowerCase
Moduł: SysUtils
```delphi function LowerCase(const S: string): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zamienia wszystkie znaki z łańcucha S na małe litery. Niestety funkcja konwertuje jedynie litery z przedziału A..Z, tak więc polskie znaki użyte w łańcuchu nie zostaną przekonwertowane:
ShowMessage(LowerCase('GŻEGŻÓŁKA'));

W takim wypadku należy użyć funkcji AnsiLowerCase.

Zobacz też:

0 komentarzy