DupeString

Adam Boduch
DupeString
Moduł: StrUtils
function DupeString(const AText: string; ACount: Integer): string;

Funkcja duplikuje tekst określony w parametrze AText określoną ilość razy (ilość powtórzeń określa parametr ACount).

S := DupeString('Hello ', 5);

Powyższy przykład spowoduje przypisanie do zmiennej S tekstu: Hello Hello Hello Hello Hello.

Zobacz też:

0 komentarzy