CompareStr

Adam Boduch
CompareStr
Moduł: SysUtils
function CompareStr(const S1, S2: string): Integer;

Funkcja porównuje dwa łańcuchy określone w parametrze S1 oraz S2. W przypadku gdy oba łańcuchy są równe - funkcja zwraca 0. Jeżeli S1 < S2, funkcja zwraca wartość mniejszą od zera - w przeciwnym wypadku - większą od zera.

Writeln(CompareStr('Tekst', 'TEKST')); // zwraca: 32
Funkcja rozróżnia wielkie/małe znaki.

Zobacz też:

0 komentarzy