CompareText

Adam Boduch
CompareText
Moduł: SysUtils
```delphi function CompareText(const S1, S2: string): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] porównuje dwa teksty określone w parametrach: S1 oraz S2. Jeżeli są równe - funkcja zwraca 0. Jeżeli S1 jest większe niż S2, funkcja zwróci wartość większą od zera - w przeciwnym wypadku - mniejszą od zera:
Writeln(CompareText('Tekst', 'TEKST')); // wyświetli: 0

Funkcja nie rozróżnia wielkich/małych znaków.

Zobacz też:

0 komentarzy