SameText

Adam Boduch
SameText
Moduł: SysUtils
```delphi function SameText(const S1, S2: string): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] porównuje dwa teksty określone w parametrach S1 oraz S2 i sprawdza czy są takie same (w takim wypadku zwraca wartość [[Delphi/True]]):
Writeln(SameText('Tekst', 'TEKST')); // wyświetli: TRUE

Funkcja nie rozróżnia małych/wielkich znaków.

Zobacz też:

1 komentarz

czy ta funkcja działa szybciej niż:

LowerCase('tekst') = LowerCase('TEKST')

?