AnsiStartsStr

Adam Boduch
AnsiStartsStr
Moduł: StrUtils
```delphi function AnsiStartsStr(const ASubText, AText: string): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy na początku łańcucha AText znajduje się tekst określony w parametrze ASubText. Jeżeli tak, funkcja zwraca wartość [[Delphi/True]]:
Writeln(AnsiStartsStr('Hello', 'Hello World')); // zwraca: World

Funkcja rozróżnia wielkości znaków

Zobacz też:

0 komentarzy