AnsiMatchText

Adam Boduch
AnsiMatchText
Moduł: StrUtils
function AnsiMatchText(const AText: string; const AValues: array of string): Boolean;

Funkcja sprawda czy któryś z elementów tablicy AValues odpowiada łańcuchowi przekazanemu w parametrze AText. W takim wypadku, funkcja zwraca True.

Przykład:

Writeln(AnsiMatchText('Hello', ['hello', 'World'])); // zwraca: TRUE
Funkcja nie rozróżnia wielkość znaków

Zobacz też:

0 komentarzy