AnsiEndsText

Adam Boduch
AnsiEndsText
Moduł: StrUtils
```delphi function AnsiEndsText(const ASubText, AText: string): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy na końcu łańcucha AText znajduje się tekst określony w parametrze ASubText. Jeżeli tak, funkcja zwraca wartość [[Delphi/True]]:
Writeln(AnsiEndsText('WORLD', 'Hello World')); // zwraca: False

Funkcja rozróżnia wielkości znaków

Zobacz też:

0 komentarzy