AnsiCompareStr

Adam Boduch
AnsiCompareStr
Moduł: SysUtils
```delphi function AnsiCompareStr(const S1, S2: string): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] porównuje dwa łańcuchy określone w parametrze S1 oraz S2. W przypadku gdy oba łańcuchy są równe - funkcja zwraca 0. Jeżeli S1 < S2, funkcja zwraca wartość mniejszą od zera - w przeciwnym wypadku - większą od zera.
Writeln(AnsiCompareStr('żółw', 'żółW')); // zwraca: -1

Funkcja rozróżnia wielkie/małe znaki.

Zobacz też:

0 komentarzy