IntToStr

Deti
IntToStr
Moduł: SysUtils
function IntToStr(Value: Integer): string; overload;
function IntToStr(Value: Int64): string; overload;

Funkcja służy do konwersji liczby całkowitej podanej w parametrze do postaci łańcuchowej.

Przykład:

var
  s: string;
  i: Integer;
begin
  i := 25;
  s := IntToStr(i); // tutaj następuje konwersja przy pomocy funkcji
end;

Zobacz też:

0 komentarzy