DoubleToComp

Adam Boduch
DoubleToComp
Moduł: System
```delphi procedure DoubleToComp(Value: Double; var Result: Comp); cdecl; ``` Konwertuje wartość typu [[Delphi/Double]] do postaci liczby [[Delphi/Comp]]. Należy zauważyć, iż jest to [[Delphi/Procedury|procedura]] a nie [[Delphi/Funkcje|funkcja]] i dlatego rezultat zwracany jest przez referencję:
var
  Foo : Comp;
  Bar : Double;
begin
  Bar := 100.12;
  DoubleToComp(Bar, Foo);
  Writeln(Foo);
end.

Zobacz też:

0 komentarzy