$I

Adam Boduch
Składnia:`{$I filename}` lub `{$INCLUDE filename}`
`{$I+}` lub `{$I-}` lub `{$IOCHECKS ON}` lub `{$IOCHECKS OFF}`
Wartość domyślna:`{$I+}`
`{$IOCHECKS ON}`

Dyrektywa {$I} ma dwojakie znaczenie. Pierwsza wersja umożliwia włączenie do pliku źródłowego, zewnętrznego pliku. W efekcie, kompilator zachowuje się tak jakby treść włączonego pliku stanowiła integralną część programu. Domyślnym rozszerzeniem włączanego pliku jest *.pas:

{$INCLUDE 'My cool file'}

Nasz plik może jednak posiadać inne rozszerzenie, które należy zaznaczyć w nazwie pliku:

{$INCLUDE 'My cool file.inc'}

Podczas kompilacji, kompilator będzie szukał tego pliku w katalogu projektu, w którym znajdują się pozostałe pliki projektu. Ścieżkę, w której odbędzie się szukanie, można ustalić także w opcjach projektu, w polu Directories/Conditionals.

Druga wersja dyrektywy {$I} umożliwia włączenie lub wyłączenie sprawdzania rezultatów operacji wejścia/wyjścia (I/O). Domyślne ustawienie nakazuje generowanie wyjątku EInOutError w trakcie wystąpienia błędu I/O.

0 komentarzy