Flush

michalkopacz
Flush
Moduł: System
```delphi procedure Flush(var F: Text); ``` Procedura Flush oczyszcza bufor pliku tekstowego otwartego do przetwarzania. Parametr F jest zmienną pliku tekstowego.

Kiedy plik tekstowy zostanie otworzony za pomocą funkcji Rewrite lub Append, procedura Flush opróżnia bufor pliku. Procedura gwarantuje, że wszystkie znaki zapisane do zmiennej plikowej, zostaną zapisane w zewnętrznym pliku.

Użycie dyrektywy {$I+} umożliwia obsługę błędów za pomocą wyjątków. Gdy, użyjesz dyrektywy {$I-}, do obsługi błędów I/O (wejścia/wyjścia) musisz użyć funkcji IOResult.

Przykład użycia:

var
 f: TextFile;
begin
 if OpenDialog1.Execute then
 begin {otwórz plik tekstowy}
  AssignFile(f, OpenDialog1.FileName);
  Append(f);
  Writeln(f, 'Dodaje jakiś tekst na końcu pliku.');
  Flush(f); {zapewnia, że tekst został zapisany aktualnie do pliku}
  CloseFile(f);
 end;
end;

Zobacz też:

1 komentarz

Nareszcie jakis porzadny tekst :)