While

while - słowo kluczowe języka C#

Pętla while jest najprostszą pętlą dostępną w języku C#. Umożliwia ona wielokrotne wykonywanie tych samych instrukcji dopóki warunek zakończenia pętli nie zostanie spełniony. Pętla ma następującą budowę:

while (warunek zakończenia)
{
// instrukcje do wykonania;
}

Przed wykonaniem kodu z ciała pętli, sprawdzany jest warunek który musi być umieszczony w nawiasie. Jeżeli warunek zostanie spełniony, kod z ciała pętli zostanie wykonany:

int n = 0;

while (n < 5)
{
    Console.WriteLine("{0}",n);
    n++;
}

kod ten da następujacy wynik:

0 1 2 3 4

Korzystając z pętli while, należy pamiętać o warunku zakończenia. Istnieje bowiem ryzyko zapętlenia aplikacji gdy warunek zakończenia pętli nie zostanie nigdy osiągnięty.

W C# wyrażenie musi zwracać wartość logiczną (bool). Oznacza to, że nie prawidłowy jest zapis while (zmienna). Wyrażenie takie należy zapisać jako while (zmiennna == true)

Ograniczenie takie zostało wprowadzone aby wyeliminować znane z C/C++ błędy takie jak pomylenie operatora "=" z "==".</dfn>

Pętlą while mozna sterować przy pomocy instrukcji break (przerwanie pętli) i continue (przejście do następnej iteracji).

Zobacz też:

2 komentarzy

Hmm... nie rozumiem, jak to niemozliwe?

bool Done = true;

while (Done)
{
      Console.WriteLine("Foo");
      Done = false;
}

To jest jedna z tych rzeczy, które mnie wkurzają w C# - że while(zmienna) nie działa... :/