For

for - słowo kluczowe języka C#

Przy pomocy tego słowa kluczowego, w języku C#, konstruujemy tzw. pętle. Pętla for służy do wykonania pewnej czynności określoną liczbę razy. Jej składnia jest następująca:

for (instrukcja początkowa; warunek; instrukcja wykonywana w każdym obiegu pętli)

najczęściej przybiera ona taką postać:

for (int n = 0; n < 5; n++)
{
     Console.WriteLine("{0}",n);
} 

Wynik działania pętli to:

0 1 2 3 4

Zakresem działania zmiennej iteracyjnej (w powyższym przykładzie n) jest blok instrukcji pętli - tzn. ze nie można jej użyć poza pętlą.

Zobacz też:

0 komentarzy