Continue

continue - słowo kluczowe języka C#

Instrukcja continue pozwala pominąć wszystkie dalsze instrukcje w bieżącej iteracji i przejście do następnej:

int n = 0;

while (n < 5)
{
  n++;

  if (n == 3) 
  {
     Console.WriteLine("Trójki nie będzie, Anie dopadła grypa!");
     continue;
  }

  Console.WriteLine("{0}",n);
}

Kod ten daje wynik:

1
2
Trójki nie będzie, Anie dopadła grypa!
4
5

Zobacz też:

0 komentarzy