Continue

Kooba

continue - słowo kluczowe języka C#

Instrukcja continue pozwala pominąć wszystkie dalsze instrukcje w bieżącej iteracji i przejście do następnej:

int n = 0;
 
while (n < 5)
{
    n++;
 
    if (n == 3) 
    {
         Console.WriteLine("Trójki nie będzie, Anie dopadła grypa!");
         continue;
    }
 
    Console.WriteLine("{0}",n);
}

Kod ten daje wynik:

1 2 Trójki nie będzie, Anie dopadła grypa! 4 5

Zobacz też:

0 komentarzy