Clip

clip - pozwala wyświetlić wyciętą, prostokątną część elementu.

W CSS 2.1 jedyną możliwością, oprócz Inherit, jest rect(<i>góra</i>, <i>prawa</i>, <i>dół</i>, <i>lewa</i>), gdzie prawa i lewa określają odległości prawego i lewego boku prostokąta od lewego boku obiektu, w przypadku tekstu pisanego od lewej strony do prawej, albo od prawego, w przypadku tekstu pisanego od prawej strony do lewej, natomiast dół i góra - odległości górnego i dolnego boku prostokąta od górnego i dolnego boku obiektu.

Przykłady użycia:

<div style="max-width: 100px; width: 100px; max-height: 50px; height: 50px; overflow: hidden; border: solid black 1px; background-color: #DDDDDD; clip: rect(0,0,0,0);"><div "min-width: 100px; min-height: 100px; width: 100px; height: 100px;">Oto przykładowy tekst, który został umieszczony w elemencie typu div</div></div>
Oto przykładowy tekst, który został umieszczony w elemencie typu div<div style="max-width: 100px; width: 100px; max-height: 50px; height: 50px; overflow: hidden; border: solid black 1px; background-color: #DDDDDD; clip:rect(20px, 600px, 40px, 0px);"><div style="clip:rect(20px 75px 40px 20px); position: absolute; min-width: 100px; min-height: 100px; width: 100px; height: 100px;">Oto przykładowy tekst, który został umieszczony w elemencie typu div</div></div>
Oto przykładowy tekst, który został umieszczony w elemencie typu div

Polecenia pokrewne

* [[css/overflow]]

Odpowiednik html

* brak

Wersja specyfikacji

* CSS 2.1

Wsparcie przeglądarek

* Wszystkie nowoczesne przeglądarki
CSS

2 komentarzy

Widać, Kooba, Twój sposób się sprawdza ;)

Dzięki chp, pomogłeś mi odzyskać wiarę w ludzi - nareszcie poprawnie opisane polecenie :)