CSS

Background-position

Artykuł został umieszczony na liście Zalążków artykułów. Jeżeli możesz rozbuduj go!

background-position - ustala pozycję obrazka użytego jako tło.
Możliwe wartości:

 • top
 • center
 • bottom
 • left
 • right
 • wartość procentowa
  Przykład użycia:
  
  body {
  background-image: http://4programmers.net/bin/coyote.jpg;
  background-position: top;
  }


<h2>Polecenia pokrewne</h2>
* background-image
* background-size 
<h2>Odpowiednik html</h2>
* brak 
<h2>Wersja specyfikacji</h2>
* nieznana (patrz przypis 3)
<h2>Wsparcie przeglądarek</h2>
* brak danych (patrz przypis 4)
<i>Informacje dla chcących edytować tę stronę:</i>

.. [#] Polecenia CSS podobne do tego, lub w inny sposób z nim związane (np. jeśli często używa się ich razem) 
.. [#] Tag lub atrybut [[(X)HTML|HTML]], który daje podobny efekt. Jeśli coś takiego nie istnieje, należy napisać <i>"brak"</i>.
.. [#] Specyfikacje: <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS1">CSS 1</a>, <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS2">CSS 2</a>, <a href="http://www.w3.org/TR/CSS21">CSS 2.1</a>, CSS 3.
.. [#] Jeśli polecenie jest poprawnie obsługiwane przez IE 5.5, Fx 1.0, Operę 7 i inne przeglądarki zbliżone wiekiem do tych wymienionych, można wpisać tu <i>"Wszystkie nowoczesne przeglądarki"</i>. W przeciwnym razie należy wymienić od kiedy przeglądarki zaczęły polecenie wspierać. Jeśli jedna z przeglądarek interpretuje polecenie błędnie, należy opisać na czym polega błąd i jak go unikać.

Jeśli znacznik związany jest z określaniem koloru, użyj w nim szablonu { {Template:css_color}}

0 komentarzy