Background-origin

background-origin - definiuje sposób obliczania pozycji tła.
Możliwe wartości:

  • border - pozycja tła obliczana jest względem lewej, górnej krawędzi obramowania.
  • padding - pozycja tła względem lewej, górnej krawędzi marginesu wewnętrznego.
  • content - pozycja tła obliczana względem lewej górnej krawędzi zawartości elementu.
    Przykład użycia:
div {
  border: 15px solid #ee0000;
  padding: 12px;
  background: url('tlo.jpg');
  background-position: center left;
  background-origin: content;
}

Polecenia pokrewne

* [[css/background]] * [[css/background-position]]

Odpowiednik html

* brak

Wersja specyfikacji

* CSS 3
To polecenie jest częścią szkicu CSS3. Jego działanie może ulec zmianie razem z gotową specyfikacją nowego standardu.

Wsparcie przeglądarek

* Mozilla i Webkit wspierają polecenie testowo: ```css -moz-background-origin -webkit-background-origin ```
CSS

0 komentarzy