Całkowanie numeryczne

Koziołek

Stając przed problemem obliczenia całki mamy do wyboru kilka metod. Można podzielić je z grubsza na:

 1. Metody wynikające z definicji - są to metody, które wprost stosują definicję całki jako pola powierzchni pod wykresem:
 2. Metoda prostokątów - zwana metoda punktu pośredniego. Opiera się na opisie pola jako sumy pól prostokątów.
 3. Metoda trapezów - jest ulepszoną odmianą metody prostokątów. Opiera się jak poprzednia o założenie, że pole pod wykresem jest sumą pól, ale tym razem trapezów.
 4. Metoda parabol - zwana metodą Simpsona. Dzieli pole na parzystą liczbę przedziałów.
 5. Metoda Gaussa - oparta o wybrane punkty całkowania o odpowiednich wagach oraz transformację układu współrzędnych.
 6. Metoda Monte Carlo - oparta o rachunek prawdopodobieństwa.

Wszystkie te metody mają swoje zalety jak i wady. Należy też pamiętać, że każda z nich obarczona jest błędem wynikającym z dyskretnego charakteru obliczeń lub czynnika losowego.

Uwaga dla edytorów

Wszystkie artykuły powinny prezentować obliczenie dwóch prostych całek:

\int\limits^1_0 , cos( x ) dx


\int\limits^1_0 , x^2 dx

Metoda parabol

 • 2018-08-04 22:34
 • 0 komentarzy
 • 152 odsłony

Metoda trapezów

 • 2018-08-03 22:14
 • 0 komentarzy
 • 206 odsłon

Metoda prostokątów

 • 2023-01-24 16:15
 • 1 komentarz
 • 9255 odsłon

0 komentarzy