Metoda prostokątów

mnbvcX

Naszym zadaniem jest obliczyć całkę oznaczoną z funkcji f(x) metodą prostokątów. Polega ona na przybliżeniu pola pod wykresem polami prostokątów:
prost.png

Zauważmy, iż wysokość prostokąta jest równa wartości naszej funkcji w połowie przedziału, zaś szerokość jest identyczna dla każdego czworokąta i jest równa h. Pole takiego prostokąta jest równe:
gif.latex?P = h \cdot f\left(\frac{p+k}{2}\right)
gdzie p, k to odpowiednio początek i koniec przedziału, w którym mieści się prostokąt.

Ale jak wyznaczyć wartość h? To proste - dzielimy nasz obszar całkowania (górna granica minus dolna granica) na t części i powstaje nam szerokość prostokąta równa h. Czyli po prostu:
gif.latex?h = \frac{b-a}{t}

Teraz wystarczy policzyć t takich prostokątów. Pierwszy prostokąt zajmuje przedział [a, a+h]; drugi zaczyna się tam, gdzie skończył się pierwszy i ma szerokość h: [a+h, a+2h]; trzeci [a+2h, a+3h] i tak dalej. Jesteśmy więc w stanie policzyć przybliżoną wartość wyrażenia.

Przykład

Liczymy całkę funkcji f(x) = x2 od 0 do 1 (która jest równa dokładnie 1/3).

Dzielimy na prostokąty

Dzielimy nasz obszar [0, 1] na 3 równe prostokąty; pierwszy będzie zajmował zakres [0, 1/3], drugi [1/3, 2/3], a trzeci [2/3, 1]. Parametr h jest równy (1-0) / 3 = 1/3.

Liczymy pola prostokątów

Prostokąt I jest na obszarze [0, 1/3], czyli środek to 1/6. f(1/6) = 1/36, więc pole równe jest h * f(1/6) = 1/108. Prostokąt II jest na obszarze [1/3, 2/3], środek to 1/2. f(1/2) = 1/4, więc pole jest równe h * f(1/2) = 1/12 Prostokąt III zajmuje obszar [2/3, 1], środek to 5/6. f(5/6) = 25/36, więc pole jest równe h * f(5/6) = 25/108.

Sumujemy pola

Sumujemy pola prostokątów: 1/108 + 1/12 + 25/108 = 35/108

Błąd pomiaru

Po przybliżeniu trzema prostokątami otrzymujemy pole 35/108, tymczasem pole rzeczywiste wynosi 1/3 = 36/108. Błąd pomiaru wynosi więc 1/108. Gdybyśmy użyli większej liczby prostokątów, otrzymalibyśmy lepsze przybliżenie.

Implementacja w C++

Poniższa implementacja dla podanej liczby prostokątów (t) podaje wartość całki f(x) = cos od 0 do 1 i wyznacza błąd pomiaru.
#include <cstdio>
#include <cmath>

using namespace std;

int main(){
 printf("Poniższy program policzy całkę:\n\n");
 printf(" 1\n");
 printf(" ==\n");
 printf(" |\n");
 printf(" | cos(x) dx  =  0.841470984807\n");
 printf(" |\n");
 printf("==\n");
 printf(" 0\n\n");
 printf("Podaj liczbę prostokątów (t): ");
 int t;
 scanf("%i", &t);
 
 //min = 0, max = 1, h = (max - min) / t = 1/t
 double min = 0.0;
 double polozenie, wartosc, calka = 0.0;
 double h = 1.0/t;
 //wykonujemy t kroków
 for(int i = 0; i < t; i++){
  //nasz aktualny przedział to [min, min+h];
  //potrzebujemy wartości funkcji w połowie przedziału, czyli
  //[min + (min+h)] / 2 = min + h/2
  polozenie = min + h/2;

  //liczymy wartość funkcji cos(x) dla wyliczonego położenia
  wartosc = cos(polozenie);

  //zwiększamy naszą wartość całki o pole prostokąta.
  //Wynosi ono [wartość funkcji] * h.
  calka += (wartosc*h);

  //aby przedział [min, min+h] był prawidłowy, musimy
  //zwiększyć "min" o wartość h - dostaniemy wtedy [min+h, min+2h].
  min += h;
 }

 //wypisujemy naszą całkę
 printf("\nWyliczona całka: %.11f\n", calka);
 printf("Błąd:      %.11f\n", abs(calka-0.841470984807));
}

Błędy pomiaru

Całkowanie numeryczne jest metodą przybliżającą pole. Oznacza to, iż nie podaje dokładnej wartości całki. W poniższej tabeli zawarte są błędy pomiaru w zależności od ilości użytych prostokątów.
ProstokątyBłąd
10,03611157708
30,00390836104
100,00035071520
1000,00000350614
2500,00000056098
10000,00000003506
100000,00000000035

Łatwo zauważyć w tym przypadku, że jeśli liczba prostokątów rośnie 10-krotnie, błąd maleje stukrotnie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że algorytm dla funkcji z dużą zmiennością może być słabszy.

1 komentarz