Onchange

maxi

Określa kod JavaScript, który zostanie wykonany po zmianie stanu danego elementu. Może być to nazwa funkcji lub dowolny kod. Polecenia należy oddzielać średnikami. Nie należy stosować znaku nowej linii w treści poleceń, zaleca się zastępowanie go spacjami.

Przykład użycia

<input type="checkbox" onchange="updateForm()" /> Po zaznaczeniu lub odznaczeniu tego pola wyboru zostanie wywołana funkcja updateForm(). ```

Zobacz też

Zdarzenia </li> </ul>

0 komentarzy