Hn

`

do

`</h1>

Znaczniki <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> definiują nagłówki tekstu. <h1></code> jest nagłówkiem największym (najważniejszym), a <code><h6> najmniejszym (najniższego poziomu).

Początkującym znaczniki te wydają się nieprzydatne - można przecież odpowiednio sformatować zwykły tekst aby upodobnić go do nagłówka. Są one jednak Elementy semantyczne, w związku z czym użycie odpowiednich nagłówków we właściwych im miejscach strony ma ogromne znaczenie dla robotów pozycjonujących, przeglądarek tekstowych itp.

Przykład użycia

Nagłówek pierwszego stopnia

Nagłówek drugiego stopnia

Nagłówek trzeciego stopnia

Nagłówek czwartego stopnia

Nagłówek piątego stopnia
Nagłówek szóstego stopnia
```

Nagłówek pierwszego stopnia


Nagłówek drugiego stopnia


Nagłówek trzeciego stopnia


Nagłówek czwartego stopnia


Nagłówek piątego stopnia

Nagłówek szóstego stopnia
</td></tr> </table>

Główne atrybuty

[[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS</li> [[(X)HTML/Atrybuty/title]]</li> [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]</li> [[(X)HTML/Atrybuty/lang]]</li> xml:lang</li> </ul>

Dostępne zdarzenia

[[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]</li> </ul>

0 komentarzy