Dfn

Coldpeer

``

Znacznik `` umożliwia wstawianie do tekstu terminu definicji (tekstu o określonym sposobie formatowania, który wyróżnia go na tle pozostałego tekstu).

Przykład

Wpisz

To jest definicja. ```

Wynik

To jest definicja.

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Title]]

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

2 komentarzy

Nie, jest w pełni semantyczny, określa swoją zawartość - że tekst w nim to coś specjalnego (definicja), domyślnie to nawet nie wiem czy ma jakieś specjalne formatowanie - wizualny nie jest na pewno.

Ehehe, tam gdzie nie powinno być semantycznych tam daję, że takie są, a tam gdzie powinny, to daję, że nie są. dfn nie jest wizualny? :)