U

Bełdzio

``

Znaczenie

Znacznik U (podkreślenie) jest znacznikiem w językach HTML oraz XHTML (z wyłączeniem specyfikacji XHTML Strict)..

Znacznik ten ma status Deprecated w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.

Działanie

podkreślenie tekstu</li> </ul>

Sposób użycia


To jest tekst zwykły, a to podkreślony


<h2>Główne Atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - unikalny identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - nazwa klasy znacznika
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - definicja styli CSS

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

<h2>`<U>` vs XHTML Strict</h2>
Jako że znaczniki `<u>` oraz `<strike>` nie występują w specyfikacji xHTML Strict należy go zastąpić używając stylu css text-decoration o wartości underline

<code class="html4strict">
   To jest tekst zwykły, <span style="text-decoration:underline;">a to podkreślony</span>

0 komentarzy