U

Bełdzio

``

Znaczenie

Znacznik U (podkreślenie) jest znacznikiem w językach HTML oraz XHTML (z wyłączeniem specyfikacji XHTML Strict)..
Znacznik ten ma status [[(X)Html/Deprecated]] w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.

Działanie

podkreślenie tekstu</li> </ul>

Sposób użycia

To jest tekst zwykły, a to podkreślony ```

Główne Atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - unikalny identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - nazwa klasy znacznika * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - definicja styli CSS

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

`` vs XHTML Strict

Jako że znaczniki `` oraz `<strike>` nie występują w specyfikacji xHTML Strict należy go zastąpić używając stylu css text-decoration o wartości underline To jest tekst zwykły, a to podkreślony ```

0 komentarzy