Href

maxi

Href

Atrybut znacznika <a>, <link</code>]], [[(X)HTML/Base|<base>]] lub [[(X)HTML/Area|<code><area>. Jest skrótem od angielskiego wyrażenia hyperlink referrer.

  • Dla <a> i <area> jego wartość określa miejsce docelowe, do którego trafi użytkownik po kliknięciu na znacznik, którego jest atrybutem.
  • Dla <link> określa miejsce docelowe linkowanego (dołączanego - nie ma związku z hiperłączem!) pliku, najczęściej używane do dołączania arkuszy stylów.
  • Dla <base> określa adres, względem którego mają być interpretowane wszystkie ścieżki względne na stronie.

Możliwe wartości

A i Area:

  • adres względny - ścieżka do strony internetowej podana względem bieżącego położenia, np. ../images/zdjecie.jpg
  • adres bezwzględny - ścieżka do strony internetowej podana bezwzględnie i zaczynająca się od nazwy protokołu, np. http://4programmers.net
  • nazwa zakładki w dokumencie (nie powoduje odświeżenia strony, a jedynie skok do danego miejsca), np. #lastposted
  • znak zakładki - # (hash, krzyżyk) powoduje skok do góry strony bez jej odświeżenia, zapis to po prostu #
  • odwołanie do programu pocztowego, np. mailto:[email protected]</i">i>mailto:[email protected]</i</a>
polecenie javascript, np. javascript:alert('Mordo ty moja!')</li> </ul>

Link:

adres względny - ścieżka do strony internetowej podana względem bieżącego położenia, np. ../images/zdjecie.jpg</li> adres bezwzględny - ścieżka do strony internetowej podana bezwzględnie i zaczynająca się od nazwy protokołu, np. http://4programmers.net</li> </ul>

Base:

adres bezwzględny - ścieżka do strony internetowej podana bezwzględnie i zaczynająca się od nazwy protokołu, np. http://4programmers.net</li> </ul>

Zobacz też

[[(X)HTML/a]]</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Name|name - atrybut <a> do tworzenia zakładek]]</li> [[(X)HTML/Area]]</li> [[(X)HTML/Base]]</li> [[(X)HTML/Link]]</li> </ul>

6 komentarzy

Co racja to racja.... nie wiedziałem o tym :D

Pod spodem masz dopisane w nawiasie, że return false anuluje akcję spod href i wykonuje tylko js. Sprawdź sobie, wpisz np.

klik i sprawdź, czy zadziała.

Ale jest jeden irytujący problem z używaniem href="#". Ustawia nam stronę do góry :<

a propos javascript:, można to zastąpić taką konstrukcją:


...(return false żeby link nie zadziałał)

javascript: działa tylko dlatego, że przeglądarka traktuje to jako protokół JavaScript i odpala odpowiednio. Nie polecam absolutnie używać tego.

a znacznik link, base czy tez area??